Hur inreder man ett kontor?


Inredningen av ett kontor är inte en sådan enkel sak som man först kan tro. Det finns många olika aspekter att tänka på. Medan somliga idéer kan fungera bra för praktiskt taget alla arbetsplatser gäller det även att tänka på hur arbetsuppgifterna som utförs där kan informera inredningsvalen man ställs framför.

Lokalen kommer i sig diktera en del av vad man faktiskt kan göra med utrymmet. Stora öppna rum kommer ganska naturligt ge upphov till ett kontorslandskap medan en samling mindre rum och korridorer emellan lägger ju grunden för ett helt annat typ av kontor. Båda kommer att komma med sina egna utmaningar.

En faktor man alltid ska ha i åtanke när man planerar inredningen av ett kontor är ergonomin. Med bättre ergonomiskt tänkande gör man det lättare för sina anställda att göra sitt jobb utan besvär med kroppen. Dålig ergonomi leder inte bara till missnöje och lägre effektivitet, utan även till mer sjukskrivningar.

Försök att skapa en lite mer personlig miljö för alla också. Har man exempelvis många cellkontor är det ju fint att låta trycka upp stiliga namnskyltar att sätta upp bredvid dörrarna. Lämna det även öppet för de anställda att dekorera sin egen arbetsplats mer sina egna saker.

Undvik också det allt för vanliga misstaget att hålla allt i väldigt neutrala och sterila färger. Att sätta lite färg på tillvaron med blått, rött, gult eller annat kan vara väldigt upplyftande.