Vad är CE-märkning och varför är det nödvändigt?


Inom EU använder vi CE-märkning på produkter som är godkända enligt överensstämmelser med aktuell lagstiftning. En produkt som uppfyller kraven för miljö, säkerhet och hälsa får en CE-märkning. Den kan på så sätt bli såld helt fritt på EU:s inre marknad.

Det är EU som bestämmer vilka produkter som får en CE-märkning och många av dem behöver en sådan för att de ska få säljas. Vi kan kalla det en kvalitetsstämpel. Det är tillverkaren och de som importerar varan som behöver försäkra att den följer rådande lagstiftning.

CE-märkning infördes i början på 90-talet. Tanken bakom märkningen var att alla tillverkare som ville sälja sina produkter inom EU intygade att de följde lagar och regler som fanns. Det var också ett sätt att säkerställa kvaliteten på produkten.

Få hjälp med er CE-märkning

Det finns företag som specialiserar sig på att hjälpa andra företag att bli CE-märkta. Det gör de genom att erbjuda sin expertis om hur processen fungerar och vilka lagar som ni måste följa. Det är många lagar och regler att hålla koll på och därför är det fördelaktigt att samarbeta med någon som redan kan.

Om det låter intressant hittar ni bra information på nätet. Få hjälp idag så att ni kan sälja era produkter inom EU utan problem.