Hjälp med översättning av teknisk dokumentation


Dokumentation är viktigt, det vet alla som arbetar med någon form av tekniska tillämpningar. Utan dokumentation måste man ständigt börja om med att lära sig hur saker fungerar, och det tar lång tid att utbilda nya medarbetare. Men alla dokument skrivs på något språk, varför de ofta behöver översättas.

En del försöker sig på egna interna översättningar, inte minst mellan svenska och engelska. De blir sällan särskilt bra, i synnerhet inte när personer som inte känner till specifika facktermer ska översätta en teknisk text. Det gäller såväl manualer som språkanpassning av appar och program.

Använd professionella tjänster

Att försöka översätta själv är alltså sällan en bra idé, åtminstone inte om företaget inte har professionella översättare anställda. Då är det betydligt bättre att ta hjälp av någon som verkligen kan. Följ denna länk till en firma som säljer översättningstjänster. Där kan du känna dig säker på att du får översättningar som fungerar. De vet dessutom hur man överför teknisk text så att den får rätt tonalitet på det nya språket.

Översättning är ett hantverk i sig, och att göra tekniska översättningar har också sina specifika utmaningar. Då är det skönt att veta att du lägger ut jobbet på specialister.