Bli instruktör – och rädda liv


Att hjälpa andra är en givande aktivitet som kan bidra till att skapa mening i livet. Med ett starkt etiskt patos kan du inte bara se till att andra får det bättre utan du kan också hjälpa till att må bra själv. Det finns många olika sätt att hjälpa andra människor. Ett av de viktigaste är att – rent bokstavligt – rädda liv. Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Tvärtom kan grundläggande insatser inom hjärt-lungräddning se till att vi kan rädda tusentals liv varje år. Med hjälp av dessa tekniker vet du vad du ska göra om någon faller ihop i närheten av dig – och om du lyckas rädda livet kommer både personen i fråga liksom alla anhöriga att bli dig evigt tacksam.

Hjärt- och lungräddning är det som du bör göra om du ingriper vid första hjälpen. Det betyder alltså att du som är först på plats vid ett särskilt sjukdomsfall har möjlighet att göra mycket för att förbättra chanserna till överlevnad. Först bör du kontrollera puls och andning för att se hur illa däran personen är. Om personen saknar puls bör du påbörja HLR genom att i jämn takt trycka på bröstet för att försöka få igång hjärtat.

Du kan rädda ännu fler människor genom att själva bli HLR instruktör. På så sätt kan du sprida dina kunskaper på bred front och se till att det finns en hög kunskapsnivå i samhället. En olycka händer så lätt och har man kunskapen så vågar man göra något.

I insatserna för att rädda liv ingår det också att ha rätt utrustning på plats. Det kan exempelvis handla om hjärtstartare som är ett potentiellt livsviktigt medel för särskilt allvarliga situationer. För människor som har drabbats av olika hjärtstillestånd kan en hjärtstartare se till att hjärtat börjar slå normalt igen. Med en hjärtstartare på plats i offentliga lokaler förbättras förutsättningarna för ett lyckat slut om olyckan skulle vara framme.