Skapa en bra arbetsmiljö


Att skapa en bra arbetsmiljö är ett ansvar som i mångt och mycket faller på arbetsgivaren. Men det är även upp till var och en på arbetsplatsen att bidra till detta på sitt eget vis. 

Grunden till en bra arbetsmiljö bör etableras tidigt för att få bästa möjliga effekt. Om alla på arbetsplatsen vet hur de förväntas uppföra sig mot både medarbetare och kunder och vet att oacceptabelt beteende inte tolereras, minskar oftast mängden incidenter och samtal som måste tas med anställda.

Motivationen bland de anställda kan också en betydelsefull faktor vad gäller arbetsmiljön. Detta är något som måste fostras av arbetsgivaren och eventuella chefer på olika avdelningar. Det finns många sätt att motivera en anställd och det är bra att inte bara förlita sig på en enda metod. Emellanåt kan man även ordna event där man exempelvis bjuder in en motiverande föreläsare som kan ge nya och fräscha perspektiv på saker och ting.

Men arbetsmiljö är även den rena fysiska på arbetsplatsen. Det är viktigt att tänka på alla aspekter av arbetet och hur de kontor eller lokaler där arbetet sköts påverkar det som ska göras och hur detta utförs. En viktig fråga i detta är den om ergonomi. En ergonomisk arbetsplats är en som inte onödigt belastar arbetare och säkrar deras hälsa i den största möjliga utsträckningen.

Något annat som påverkar den fysiska arbetsplatsen är belysningen. Det måste alltid finnas tillräckligt med belysning för det jobb som ska utföras, men det får samtidigt inte uppfattas som bländande. Riktbara ljuskällor kan ge väldigt bra flexibilitet när en arbetsplats används för många olika uppgifter eller kräver olika arbetsställningar. Detta blir på så sätt även närbesläktat just ergonomi då dålig belysning kan tvinga anställda i oergonomiska arbetsställningar som på både kort och lång sikt vara skadliga för kroppen.