För er som arbetar inom modebranschen


Den digitala revolutionen har även nått modebranschen. Kunderna lämnar delvis de fysiska butikerna för att i stället handla i de digitala kanalerna. I takt med denna förändring ökar kundernas förväntningar. En omställning hos ditt företag kan vara avgörande för huruvida din verksamhet ska överleva.

Digitalisering och fysiska butiker

Det är inte bara på nätet som den digitala utvecklingen sker utan även de fysiska butikerna har en resa att göra. Konsumentförflyttningen till de digitala kanalerna innebär inte slutet för de fysiska butikerna och deras utveckling är nästan lika spännande.

Vad innebär förändringarna?

Idag ägnar butikspersonalen mycket tid åt administrativa uppgifter såsom inventering och lagerhantering som vi nu kan automatisera. I och med det kan personal flytta från back office till butiksgolvet och förstärka den personliga servicen för kunderna. En annan effekt av den här omställningen är att nya typer av butiker dyker upp, exempelvis pop-up butiker och showrooms där fokus ligger på själva kundupplevelsen.

Vad händer framöver?

Den digitala utvecklingen har gett upphov till ett skriande kompetensbehov. Ett av de viktigaste områdena är att kunna analysera data för att förstå hur kunderna rör sig mellan olika kanaler vilket kräver att företagen kan locka till sig de smartaste talangerna för att lyckas.