Företagande


Att nå ut med sitt företags budskap

Som företag så är det viktigt att man når ut med sitt budskap. Kommunikation och marknadsföring är något som behöver startas upp så fort företaget är igång. Man bör bygga upp sitt varumärke så att kunder vet vem de gör affärer med. I de flesta fall så är det ett […]


Olika sätt att visa upp sitt företag

Det finns olika sätt att visa upp sitt företag på och det är inte säkert att alla sätten passar just ert företag. Det gäller att prova sig fram vilken metod som passar bäst. Marknadsföring kräver planering och att man gör det på rätt sätt. Det gäller att våga satsa på […]


Hur inreder man ett kontor?

Inredningen av ett kontor är inte en sådan enkel sak som man först kan tro. Det finns många olika aspekter att tänka på. Medan somliga idéer kan fungera bra för praktiskt taget alla arbetsplatser gäller det även att tänka på hur arbetsuppgifterna som utförs där kan informera inredningsvalen man ställs […]


Betydande affärsresor

Som företag så bör man räkna med att man får ut på betydande affärsresor emellanåt. Visst kan man ta de flesta möten på telefon och på å sätt sköta mycket av försäljning och andra företagsrelaterade spörsmål. Ibland så bör man åka iväg för att träffa både nuvarande kunder och eventuellt […]


Arbeta i ett växande företag

Inget är roligare än att arbeta i ett växande företag. Med en tillväxt så bevisar man att man har gjort något rätt inom den verksamhet som bedrivs. Även om det kan ha sina fördelar så kan det finnas saker som blir betydligt jobbigare än det var tidigare. Förhoppningsvis så väger […]


Att anställa personal för första gången

Många företagare som driver egen näringsverksamhet är helt själv på företaget. Har företaget dock vuxit så pass att man inte längre har möjligheten att sköta allt själv längre kan man behöva anställa någon. Detta är ett stort steg och något man borde ta på största möjliga ansvar. Att anställa betyder […]


Tjänster att outsourca för små företag

Även i ett litet företag kan det finnas en mängd arbetsuppgifter som ligger utanför huvudverksamheten men som fortfarande behöver hanteras för att företaget ska kunna fungera. Men det kan också kräva expertis som kanske inte riktigt finns inom företaget. Om detta då betyder att man måste anställa någon eller några […]


En välkomnande arbetsplats

Om det bedrivs det verksamhet där besökare kommer till arbetsplatsen så gäller det att se till så de får ett trevligt bemötande och känner sig välkommen. Det finns många sätt att ge ett första intryck på en arbetsplats. Framförallt så är ett trevligt bemötande det som som kunder bör få. […]


Anställa kompetent personal

Alla som bedriver någon form av verksamhet så är personalen något av det viktigaste som man har. Att anställa kompetent personal är inte alltid enkelt. Mycket beror inom vilket område man är aktiv. Vissa yrken kräver mer kompetens och utbildning än andra. Som företag är det viktigt att få rätt […]


Att tänka på företagets läge

All verksamhet tar ju plats någonstans och var man väljer att vara verksam kan ha väldigt stor betydelse. Olika branscher har självfallet olika krav när det kommer till läge, men få företag kan etablera sig var som helst och nå samma framgång. Börja man tänka sig en väldigt vanlig arbetsplats, […]