Att tänka på vid rekrytering


Rekrytering är alltid ett viktigt beslut för ett företag. Kostnaden av en felaktig rekrytering kan vara väldigt hög och inte något man vill genomleva. Av denna anledning är det alltid bäst att tänka sig noga för i alla skeden av rekryteringen.

Är det verkligen dags att rekrytera?

Den första frågan man bör ställa sig själv är om man faktiskt borde rekrytera just nu. Beroende på vilken situation man söker lösa kanske rekrytering inte är det rätta valet. Om problemet kan lösas enklare och billigare genom exempelvis outsourcing eller ett samarbete med ett annat företag kanske det faktiskt är det bättre valet. Många företag har exempelvis valt detta som sin lösning för saker som IT, redovisning och bokföring.

Sköta rekryteringen själv eller ta hjälp?

Rekrytering kan ofta vara en tids- och energikrävande process. Det gäller att planera för hur man hanterar den pågående verksamheten när man också måste spendera mycket tid med rekrytering. Att ta hjälp av en rekryteringsfirma kan avlasta mycket av jobbet. Dessa firmors ofta stora kontaktnät betyder dessutom att man kan öka sin chans att få väl kvalificerade kandidater. Man måste fortfarande vara med för att ta fram en kravprofil rekryteraren kan utgå från och sköta slut intervjuerna själv. Men i det stora hela är det mycket jobb man själv slipper. Ofta blir detta en fråga om tid och pengar, och det gäller att gå en balansgång mellan dessa två som gör mest nytta för företaget.

Osäker vid slutskedet?

Det är inte ovanligt att även vid slutskedet på rekryteringen att känna sig osäker om vem som är den mest lämpade kandidaten. När alla kommer in med sina egna styrkor kan det vara svårt att säga vem som skulle göra sig bäst i rollen man försöker tillsätta. Ett alternativ kan då vara att ta hjälp av någon som har erfarenhet av denna process och kan utforma intervjuer och tester för att komma fram till ett tydligare svar.