Att tänka på ergonomin


På alla arbetsplatser är det viktigt att tänka på hur man utför arbetet ergonomiskt. Detta inkluderar vilka arbetsställningar man naturligt hamnar i för att hantera utrustning i sin omedelbara närhet, vilken belastning man utsätts för och även den indirekta påverkningen något som arbetsbelysningen eller ljudnivån kan ha för arbetet.

Bristande ergonomi är problem i samspelet mellan människan och arbetsmiljön, och det kan föra med sig en rad olika problem. Det kanske inte många tänker som ergonomi är det utanför det mer vanliga om just möbler och dess utformning. Men även något som dålig belysning som tvingar personer tvingar personer att kanske börja kroppen på onaturliga sätt för att se detaljer, eller en lärare som behöver höja rösten ofta på grund av dålig rumsakustik kan båda anses vara brister i arbetsplatsen ergonomi.

När man arbetar med ergonomi finns det mycket att tänka på och det är lätt att göra misstag om man inte är väl informerad eller utbildad att tackla dessa situationer. Som tur är går det att anlita yrkeskunniga utövare att komma till en arbetsplats och göra en bedömning av ergonomin och kan hjälpa en att först och främst identifiera problem, men även föreslå vad som kan göras åt dem och säkra en bra ergonomi på alla olika arbetsplatser man har. De tittar på din arbetsställning och kan ge justeringsråd om du sitter på ett sätt som inte gynnar din hållning eller kropp. De ser över vilka hjälpmedel du använder i arbetet och om de borde ändras eller kompletteras. Det kan vara så att din stol inte är ultimat för din arbetsställning eller så borde du ha ett bord som går att hissa upp om du hellre vill stå och jobba. De tittar också på den generella arbetsmiljön, är det väldigt högljutt eller mörk i lokalen kan de kräva förändringar hos arbetsgivaren.

För att komma in med goda förutsättningar är det smart att satsa på både stolar och bord som går att justera höjden på. Utan detta kan det snabbt bli obekvämt för anställda som är kortare eller längre än vad möblemanget är anpassat efter. På skiftande arbetsplatser och i lagerlokaler är det främst säkerheten som behöver ses över men även hur länge du göra repetitiva uppgifter, det kan vara förödande för kroppen och slita ut leder och muskler att göra samma handling flera timmar i sträck, flera dagar i veckan.

Har man själv märk brister i ergonomin på sin arbetsplats bör man först ta kontakt med sin närmaste chef. Om inga förändringar görs kan man då vända sig till sitt skyddsombud, alternativt ta kontakt med sitt fackförbund. Det går även att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, i en del fall kan de då göra ett besök på arbetsplatsen för att utföra en arbetsmiljöinspektion.